top of page
2B9A1542 (2).jpg

Norges mest avanserte hjelpemiddel for lesestøtte

Logisense og Orcam tilbyr moderne og innovativ teknologi som bedrer selvstendigheten til unge og voksne, enten det er på skolebenken, i arbeidslivet eller på en sosial arena. Få all tekst tilgjengelig når du vil, hvor du vil.

Orcam Read / MyEye kan søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentral.

Bli kjent med Julie!

 

Julie går på den dysleksivennlige skolen Skarnes Videregående skole i Sør-Odal. Denne skolen har 31 elever med lese- og skrivevansker, og Julie ble veldig glad når hun fikk muligheten til å prøve ut dette hjelpemiddelet.

- Da jeg begynte å bruke dette gikk jo karakterene mine rett oppover!

Assisterende rektor Njål Føsker var derfor ikke i tvil da skolen fikk tilbud om å teste et helt nytt hjelpemiddel i fjor vår. Da var skolen allerede kåret til Innlandets første dysleksivennlige skole, og Føsker så ingen grunn til å bremse arbeidet.

Hva er dysleksi? 

Omtrent 5-8 prosent av befolkningen lider av dysleksi, som er den mest utbredte formen for lærevansker hos barn.

Dysleksi, ordblindhet eller lese- og skrivevansker er begrep som brukes om hverandre. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk, og motsatt omforme muntlig språk til skrift. 

Sirkel5.png

70-80% av førskolebarna som seinere utvikler lese- og skrivevansker kunne vært oppdaget ved hjelp av enkel testing i førskolealder. Studier viser at ca. 17% av studentene synes en slik funksjonsnedsettelse er svært begrensende og hele 31,6% av studentene som synes dagens støtteordning ikke er tilstrekkelig.

Typiske kjennetegn

Det kan være vanskelig å avdekke denne tilstanden før skolealder, men enkelte tegn kan tyde på et fremtidig problem. Barn som begynner å snakke sent for alderen, som tregt tar opp nye ord og som har problemer med å lage rim, synes å kunne være i risiko for å utvikle dysleksi.

Oppsøk hjelp og støtte

Spesialpedagoger eller personer med særlig erfaring med dysleksi kan ofte bidra med verdifull tilleggskunnskap og erfaring.

Kjennskap til strategier som andre mennesker med dysleksi har hatt nytte av, kan også være til betydelig hjelp!

2B9A0851_small2.jpg
Person2.png

Lærerne til 30 prosent av elevene på fjerde trinn – og til 36 prosent av elevene på femte trinn – rapporterer at de aldri har tilgang på spesialhjelp for å støtte de elevene som trenger ekstra oppfølging.

 

Eleven får oftest mer tid med en assistent enn med en spesialpedagog.

Kontakt

LOGISENSE AS
MODERNE TEKNOLOGI SOM HJELPEMIDDEL


Telefon: +47 22 12 00 86
E-post: post@logisense.no

Adresse

Storebotn 26

5309 KLEPPESTØ

Telefon

+47 22 12 00 86

E-post

Sosiale medie

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

KONTAKT OSS

En av våre medarbeidere ønsker gjerne å høre fra deg om du har spørsmål rundt Logisense elle produktene du finner i vårt sortiment.

Bruk skjema ved siden av eller kontaktopplysningene over.

Takk for fin tilbakemelding!

bottom of page