top of page

SØKEPROSESSEN

En søkeprosess kan ofte være vanskelig og tidkrevende. Vi anbefaler alltid å rådføre deg om dine muligheter, enten ved å ta kontakt med din nærmeste NAV Hjelpemiddelsentral eller gå veien via synskontakter, ergoterapeuter eller andre statlige og/eller kommunale  instanser.

De offentlige fagpersonene har gode kunnskaper og vil veilede deg gjennom en eventuell søknadsprosess og utprøving av passende produkter.

Alle produkter fra Logisense er tiltenkt personer med synsnedsettelse eller har lese- og skrivevansker.  Alle våre produkter er registrert som hjelpemiddel  og er godkjent hos NAV Hjelpemiddelsentral.

Under vil du noen tips for hva du må tenke gjennom ved en eventuell søknad, og en punktliste som veileder deg gjennom en søknadsprosess. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

1

Før man søker må man tenke gjennom hvilke nytte det nye hjelpemiddelet vil tilføre. Har man tidligere erfaringer av andre hjelpemiddel, så bør man tenkte gjennom, og beskrive, hvilke behov tidligere hjelpemiddel ikke dekker, og hva som gjør at det nye hjelpemiddelet er mer hensiktsmessig.

2

Korrekt søknadsskjema er viktig. Linken under tar deg til søknadsskjema for Lese- og skrivevansker.

3

Du må velge hvilke type dokumentasjon du skal legge ved søknaden. For at fagpersoner skal få best mulig grunnlag til å vurdere en søknad anbefales det å gjøre dette grundig. Her kan man velge «Dokumentasjon av helse- og funksjonsnivå» og legge ved dysleksiattest eller lignende.

4

Du må oppgi fødselsnummer på den personene søknaden gjelder. Søknaden skal sendes inn for den personen som trenger hjelpemiddelet og ikke i navnet på foresatt etc.

5

Du må laste ned og skrive ut 'Førsteside til saken din' som skal ligge på toppen av søknaden når den sendes inn.

6

Last ned selve søknadsskjemaet. Her kan du printe ut skjemaet og fylle inn informasjonen for hånd, eller du kan fylle inn informasjonen på maskinen.

7

I punkt 6 i søknadsskjema skriver du inn hvilke hjelpemiddel du søker på. Det er viktig at du også skriver ned NAV Hjelpemiddelnummer / artikkelnummer i søknaden slik at fagperson er sikker på hvilke produkt det ønskes støtte til. Listen over NAV artikkel nummer finner du her.

8

Når du har fylt ut skjemaet og lagt ved ønsket dokumentasjon, sendes søknaden til adressen som fremkommer av 'Førsteside til saken din'.

bottom of page